Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Servicii topografice

  • Trasări construcţii, cote, limite de proprietate etc.
  • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, canalizare, poduri, aducţiuni de apă, canalizare, gaz etc.)
  • Întocmirea profilelor transversale şi longitudinale
  • Măsurători volumetrice
  • Relevee
  • Modele 3D a reliefului în diferite stadii
  • Nivelment de mare precizie
  • Supraveghearea comportării construcţiilor în timp
  • Asistenţă topografică pe şantier
  • Întocmire planuri analogice şi digitale