Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Documentaţie cadastrală

Scopul realizării documentaţiei cadastrale constă în identificarea imobilului la teren, efectuarea de măsurători şi determinarea suprafeţei în vederea atribuirii numărului cadastral la recepţia documentaţiei.

Numărul cadastral este identificatorul unic in cadrul unităţii administrativ teritoriale pentru imobilul introdus în baza de date a cadastrului.

Pentru întocmirea documentaţiei cadastrale, persoanele autorizate percep onorarii care pot fi negociate cu beneficiarii. Aceştia nu sunt angajaţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi desfăşoară o activitate independentă.