Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Servicii cadastrale Deva - Hunedoara

»Înscrierea unei construcţii definitive pe un teren înscris în CF

Reprezintă operaţiunea de întabulare (înscriere în cartea funciară) a unei construcţii noi. Aceasta presupune următoarele:

 • terenul pe care se edifică noua construcţie să aibă număr cadastral
 • să fie întabulat în cartea funciară, autorizaţie de construire pentru noua construcţie
 • proces verbal de recepţie eliberat de primărie la finalul lucrărilor

Pentru efectuarea operaţiunii mai sus menţionate documentele necesare sunt următoarele:

 • Extras de carte funciară original
 • Autorizaţie de construire original sau copie legalizată
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor original sau copie legalizată
 • Certificat fiscal pe care să apară construcţia sau construcţiile şi valoarea de impozitare a acestora; se eliberează de către Primăria de zonă
 • Copie după planul de amplasament şi delimitare a terenului pe care se află construcţia
 • Convenţie
 • Cerere
 • Declaraţie

Termen de avizare documentaţie de către oficiul de cadastru:
15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătorare (regim urgenţă)

Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completaţi acest formular şi în urma completării veţi primi pe adresa de email indicată oferta dumneavoastră.

Introduceţi numele
Introduceţi prenumele
Introduceţi un număr de telefon (numai cifre)
Introduceţi o adresă de e-mail validă
Introduceţi adresa terenului
Selectaţi judeţul
Selectaţi suprafaţa aproximativă a terenului
Selectaţi numărul de construcţii care trebuiesc întabulate
Selectaţi numărul de nivele total al construcţiilor