Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Servicii cadastrale Deva - Hunedoara

»Dezlipire

Este operaţiunea prin care un teren cu/fără construcţii este împărţit în mai multe loturi. Aceasta operaţiune se efectuează în cazul în care proprietarul(ii) doresc să iasă din indiviziune sau se doreşte înstrăinarea unei părţi din respectivul imobil. Se poate realiza doar în cazul în care imobilul are număr cadastral şi a fost întabulat în cartea funciară.

Pentru efectuarea operaţiunii mai sus menţionate documentele necesare sunt următoarele:

  • Extras de carte funciară
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului care urmează a fi dezlipit
  • În cazul în care se doreşte dezlipirea în mai mult de două loturi este necesară o copie legalizată a certificatului de urbanism eliberat de Primărie
  • Convenţie
  • Cerere înscriere
  • Declaraţie

Termen de avizare documentaţie de către oficiul de cadastru:
9 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătorare (regim urgenţă)

Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completaţi acest formular şi în urma completării veţi primi pe adresa de email indicată oferta dumneavoastră.

Introduceţi numele
Introduceţi prenumele
Introduceţi un număr de telefon (numai cifre)
Introduceţi o adresă de e-mail validă
Introduceţi adresa terenului
Selectaţi judeţul
Selectaţi suprafaţa aproximativă a terenului
Selectaţi numărul de loturi de dezlipit