Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Servicii cadastrale Deva - Hunedoara

»Alipire

Este operaţiunea prin care două sau mai multe loturi vecine devin unul singur. Se poate realiza doar în cazul în care imobilele ce se alipesc au număr cadastral şi au fost întabulate în cartea funciară.

Pentru efectuarea operaţiunii mai sus menţionate documentele necesare sunt următoarele:

  • Extras de carte funciară pentru fiecare lot de alipit
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului care urmează a fi alipit
  • În cazul în care se doreşte alipirea a mai mult de două loturi este necesară o copie legalizată a certificatului de urbanism eliberat de Primărie
  • Convenţie
  • Cerere înscriere
  • Declaraţie

Termen de avizare documentaţie de către oficiul de cadastru:
9 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătorare (regim urgenţă)

Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completaţi acest formular şi în urma completării veţi primi pe adresa de email indicată oferta dumneavoastră.

Introduceţi numele
Introduceţi prenumele
Introduceţi un număr de telefon (numai cifre)
Introduceţi o adresă de e-mail validă
Introduceţi adresa terenului
Selectaţi judeţul
Selectaţi numărul de loturi de alipit
Selectaţi suprafaţa totală a loturilor