Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Servicii cadastrale Deva - Hunedoara

»Prima înregistrare (imobil neînscris în CF)

Reprezintă operaţiunea de atribuire număr cadastral şi întabulare (înscriere în cartea funciară) pentru un teren intravilan sau extravilan, care are sau nu construcţii vechi edificate.

Pentru efectuarea operaţiunii mai sus menţionate documentele necesare sunt următoarele:

  • Copii legalizate acte de proprietate
  • Certificat fiscal, formular tip, eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (Primărie) în raza căreia se află imobilul — necesar la OCPI
  • Convenţie
  • Declaraţie
  • Cerere

Termen de avizare documentaţie de către oficiul de cadastru:
21 zile lucrătoare (regim normal) sau 7 zile lucrătorare (regim urgenţă)

Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completaţi acest formular şi în urma completării veţi primi pe adresa de email indicată oferta dumneavoastră.

Introduceţi numele
Introduceţi prenumele
Introduceţi un număr de telefon (numai cifre)
Introduceţi o adresă de e-mail validă
Introduceţi adresa terenului
Selectaţi judeţul
Selectaţi suprafaţa aproximativă a terenului
Selectaţi numărul de construcţii care trebuiesc întabulate
Selectaţi numărul de nivele total al construcţiilor