Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Acte de Proprietare Intabulare Cadastru, Topografie Deva Hunedoara

Acte de proprietate

Acestea pot fi:

  • Titlu de de proprietate, eliberat în baza legilor fondului funciar (de exemplu: Legea Nr.18/1991, Legea Nr.1/2000)
  • Certificat de atestare conform H.G. Nr.834/1991
  • Acte administrative care atestă dreptul de proprietate (dispoziţia primarului emisă în baza Legii Nr.10/2001, ordinul Prefectului etc)
  • Contracte prin care se transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de schimb etc.)
  • Actul de adjudecare emis ca urmare a executării silite
  • Hotărâre judecătoreasca de constatare a dreptului de proprietate
  • Autorizaţie de construire şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  • Alte acte care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor