Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Informaţii generale

Cuprinsul cărţii funciare

A
Descrierea imobilului
Număr cadastral al imobilului; suprafaţa, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile; anexa care cuprinde planul de amplasament şi delimitare al imobilului.

B
Dreptul de propritate
Numele proprietarului; actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate; strămutările proprietăţii; servituţile constituite în folosul imobilului.

C
Înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini
Ipoteci sau privilegii, dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, precum şi locaţiunea şi cesiunea de venituri pe timp mai mare de trei ani, sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale.