Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Informaţii generale

Ce rol are?

Rolul şi conţinutul cadastrului trebuie să corespundă etapei actuale şi de perspectivă a dezvoltării economiei naţionale şi deci să furnizeze date reale cu privire la:

  • proprietarii de bunuri imobile şi înscrierea lor în registrele cadastrale şi cărţile funciare
  • întinderea, configuraţia şi poziţia bunului imobil
  • folosinţa lui raportată la destinaţia iniţială
  • categoria de calitate a terenurilor