Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Informaţii generale

Ce este cadastrul?

Cadastrul reprezintă un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii ţări, din puncte de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea lor în registre şi pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cadastrul este:

  • Obiectiv pentru că exprimă realitatea din teren;
  • Unitar, pentru că se execută după instrucţiuni şi normative unice şi foloseşte un limbaj unic atât pentru utilizator cât şi pentru beneficiar;
  • Dinamic pentru că exprimă realitatea naturală în continuă schimbare, ceea ce impune necesitatea unei întreţineri permanente;
  • General pentru că satisface cerinţele de bază pentru toate sectoarele economiei naţionale;
  • Obligatoriu pe întreg teritoriul ţării pentru proprietarii de bunuri imobile şi pentru instituţiile care gestionează bunurile imobile.