Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Informaţii generale

Care este rolul cărţii funciare?

Prima înregistrare a unui imobil în cadastru şi în cartea funciară constă în recepţia documentaţiei cadastrale prin atribuirea numărului cadastral şi deschiderea cărţii funciare conform legii cadastrului şi publicităţii imobiliare Nr. 7/1996.

  • Înscrierea în cartea funciară are efect de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor.
  • Prin înscrierea în cartea funciară titularii drepturilor înscrise sunt protejaţi împotriva intereselor unor terţe persoane care ar putea reclama aceste drepturi.
  • Numai după înscrierea în cartea funciară a imobilelor se pot face acte de dispoziţie (înstrăinare, ipotecare) asupra acestora.